Winning TEAM op basis van Covey

TEAM, together everybody achieves more! En in een winning team, stroomt de energie, is er verbinding en synergie, is er een gedeelde passie en visie, zijn er overeenkomstige waarden en zet iedereen zich met hart, hoofd, ziel en handen in.
Ik hou van ‘winning teams’ en draag er als leider graag aan bij.
Of het nu thuis is met de kinderen, met de hele familie, met mijn man of op het werk, de principes blijven hetzelfde.
Lees verder

Visie op leiderschap

“Het succes van een organisatie wordt grotendeels bepaald door het niveau van de leiders, en de kwaliteit van de intermenselijke relatie. De manier waarop we met elkaar omgaan bepaalt het succes.”

Onze maatschappij verandert, de mens verandert, de dynamiek in ‘the city’ verandert. Er is een toenemende behoefte aan zingeving en nalatenschap, vitaliteit en balans werken-leven, passend bij de fase waarin we verkeren, het niveau 5 van de piramide van Maslow.  Dat vraagt om anders denken en werken in organisaties. Meer doen met minder ego!  De wijze waarop we nu managen of leidinggeven is vaak nog gestoeld op oude paradigma’s die vooral gebaseerd zijn op managen van processen en niet op inspireren, binden en boeien van mensen.

Lees verder

Het ‘nieuwe City denken & werken’

De City van nu en in de toekomst schreeuwt om het ‘Nieuwe denken en werken’. Daarmee bedoel ik niet het nieuwe werken waar iedereen het over heeft, de brick, bites & behaviour. Het niet tijd en plaatsgebonden werken. Nee, ik bedoel het andere nieuwe werken, wat vooral in behaviour zit, als het gaat om de florerende stad. De wet van ‘in het verleden behaalde resultaten, zijn geen enkele garantie meer voor de toekomst’ geldt sterker dan ooit.

Lees verder

Synergetisch Leiderschap in de city

Al 14 jaar verdiep ik mij in citymarketing en citymanagment. In 1997 werkte ik bij de de dienst stadscentrum (tot 2000). Een aparte dienst met een heldere focus: de realisatie van een compleet Stadshart voor wonen, winkelen, werken, uitgaan en ontspannen en een Zakencentrum. We waren met een kleine club ambitieuse professionals en twee wethouders. We gingen over een duidelijk afgebakend gebied waar we integraal verantwoordelijk voor waren, voor schoon, heel, veilig en fraai (citymanagment met Willem Woudenberg) tot het ‘kleurverschieten’ van het bestaande deel (cityontwikkeling) en vermarkten van de ambities van het nieuwe deel (innercitymarketing). Het Stadshart moest een florerend geheel worden.

Nu weet ik, als changemanager en leiderschap trainer/coach, dat de basis voor een effectieve samenwerking werd gelegd in een door de leiders bepaalde werkcultuur, o.a. de wethouders Cees van Bemmel (VVD) en Sietske van Oogen (D66). Niet alleen met de marktpartijen, ook richting bewoners.
De gemeente had samen met de verantwoordelijke marktpartijen, MAB en Blauwhoed, een convenant gesloten. Heldere afspraken over de gehele ontwikkeling, en gelukkig ook ook over de marketing, communicatie en acquisitie, het deel waar ik als projectleider verantwoordelijk voor was. Helder moest zijn wat gemeentelijk (corporate) was, wat algemene projectmarketing en PR  was en wat specifieke deel acquisitie. Het moest in elkaars verlengde liggen en elkaar versterken.

Het in de markt zetten van de ambities voor het gehele Stadshart, gebeurde o.a. als pijler van de citymarketing, waar toen nog de gemeentelijke afdeling communicatie over ging. Het Stadshart was zowel een strategische stedelijke ontwikkel en inegrale beheerkeuze als een pijlr van de citymarketing.

Met name die integrale benadering, gedeelde focus van publiek en private rollen en functies, op basis van samenspraak, gedeeld eigenaarschap, respect, geloofwaardigheid en gedeelde ambitie en belang, maakten de samenwerking succesvol. Mensen die met elkaar vanuit dezelfde mindset werken, met overeenkomstige waarden, ongeacht of ze van een private of publieke partij zijn, kijken over hun eigen grens heen en laten hun ego buiten staan in het belang van het grotere geheel.

Een cultuur van werken, die getuigt van leiderschap. Leiderschap is nodig om in de city op basis van synergie samen te werken, aan zowel de product kant als de belevings- en promotionele kant. Begrip hebben voor elkaars belang, het de ander gunnen ook succesvol te zijn, betekent een meerwaarde realiseren van 1 + 1 = 4.
Van elkaar op aan kunnen, ook als het lastig wordt en geen verborgen agenda’s, is essentieel.

Wat ik vaak merk om me heen, zeker als het moeilijk wordt, dat de samenwerking en het streven naar synergie ontbreekt, er geen mentaliteit is van win-win, maar win-verlies. Ook ontbreekt het dan in hoge mate aan integraal denken en werken, terwijl daar vaak de oplossing zit. Daadwerkelijk oprecht samenwerken, betekent leiderschap tonen, dus ook kwetsbaar durven zijn in plaats van met sancties komen. Proactief zijn, meedenken, oplossingsgericht, zoekend naar mogelijkheden.

Er is namelijk niet één leider in de city, alhoewel bestuurders zich deze rol soms wel toeeigenen. Het is de kunst een groep van vele leiders te hebben, (de leidnede coalitie) met positie en mogelijkheden, die het stedelijke belang boven het eigen belang zetten. En die groep kan zorgen voor synergie tussen citymanagement, cityontwikkeling en citymarketing en een economisch floreren.

Ik streef daar waar ik werk,  zoals voor mezelf als leiderschapsontwikkelaar en als teamleider bij de afdeling Economische Zaken in Utrecht, naar de optimale vorm van samenewering tussen de markt en de overheid. Je hebt elkaar nodig. En daarom geloof ik in de ontwikkeling van leiderschap op lek niveau! Iedereen een CEO door social media (Lantink) kan ook zijn, iedereen een leider in de city. De sleutel voor langdurig succes. En daar draag ik van harte met alle kennis, vaardigheden, passie en talenten aan bij.