Je hoeft geen bedrijf te hebben om ondernemend te zijn

In de beginjaren van mijn werkzame leven, was ik in dienst bij de afdeling sport & recreatie van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders te Almere. De voorloper van de gemeente Almere. Mijn enige tweeregelige opdracht luidde: ‘zorg dat de ongeorganiseerde sportbeoefening een bestaansrecht heeft naast de georganiseerde sport’. En ….verzin het verder maar, budget is er genoeg! Koud van het CIOS af (januari 1979), mocht ik in juli 1979 hierin het voortouw nemen. Ik mocht het verzinnen, organiseren en realiseren. Geweldig natuurlijk en achteraf gezien als 21 jarige best een verantwoordelijkheid. Nu waren zowel ‘organiseren’ als ‘sport’ een passie van me, dus had ik niet het idee dat het werk was. Ik deed een betaalde hobby en moest daarin vooral ‘ondernemerd’ zijn.Met veel plezier denk ik daarom terug aan de door mij bedachte en in praktijk georganiseerde activiteiten zoals een Spel Zonder Grenzen, de zomervakantiecursussen etc.

 

En ik was niet de enige in het ‘dorp’ Almere-Haven met ondernemerszin. Er waren veel meer ondernemende mensen met een pioniersgeest. Of je nu ambtenaar was of ondernemer, het maakte niet uit, iedereen was ondernemend en droeg bij aan een gemeenschappelijk doel. Het gevoel ‘samen ergens voor staan en gaan’ was overduidelijk aanwezig. Er moest iets worden opgebouwd, een stad, een samenleving, en daaraan wilde iedereen binnen zijn passie en mogelijkheden, zijn steentje aan bijdragen.

Maar naar mate de stad groeide (en het ambtenarenapparaat) leek er minder mogelijk te worden. Meer procedures, meer structuren, meer overleg, meer mensen die iets goed moesten keuren. Om iets te organiseren zat ik in 1980 misschien met 3 ambtenaren en in 1993 waren dit er zo’n 20, waarbij iedereen zijn/haar zegje wilde doen, belangrijk wilde zijn en een mening had vanuit procedures en hiearchie. De doofpot voor ondernemend zijn…waarden die er aan tegengesteld zijn, zoals controleren en allerlei zekerheden willen hebben van zaken die juist niet zeker zijn. Een tegenstelling die er vaak genoeg nog tussen een ambtelijke organisatie en ondernemers is….

 

Nu als teamleider bij Economische Zaken en zelfstandig leiderschaptrainer en organisatie cultuur ontwikkelaar, zie ik door dit verleden duidelijk waar de schoen wringt in het heden, als blijkt dat er onvoldoende ondernemerschap of leiderschap in een organisatie is. Ik geloof in het feit dat mensen die hun passie en talent kunnen benutten, over ie verbeeldingskracht beschikken die nodig is om de gewenste resulaten te realiseren, mits ze de ruimte krijgen. Dat zijn de mensen, de leiders of ondernemende mensen, die de vonk over kunnen laten springen, omdat ze tot de verbeelding sprekende plaatjes schetsen waar mensen blij of enthousiast van worden. En waar mensen dus graag aan willen bijdragen. Dit soort mensen bouwen teams die er samen voor willen gaan en dat is niet de winst, omzet of klantenschare. Nee, dat is iets wat zin geeft en waar mensen in geloven, en waar ze met hun passie en talent op hun manier aan bij kunnen dragen en om gewaardeerd worden.

‘Als je mensen een zeewaardig schip wilt laten bouwen, moet je ze niet op pad sturen met een bouwtekening en een lijstje materialen. Je moet ze intens laten verlangen naar de zee!’

 

Ondernemerschap en leiderschap liggen wat mij betreft dicht bij elkaar. Je hoeft geen ondernemer te zijn of bedrijf te runnen om ondernemend te zijn. En je hoeft geen leidingevende functie te hebben om leider te zijn. Het zit in de manier waarop je in het leven staat en doet wat je doet. Met visie en daadkracht en vertrouwen. Het ontwikkelen van persoonlijk leiderschap helpt. Weten wat je wilt, weten wie je werkelijk bent, los van je denkkader met allerlei overtuigingen, is het begin van ondernemer en ondernemend zijn zonder bedrijf en leider en leidend zijn zonder leidinggevende functie. Het is de keuze voor een proactief leven. Een keuze die iedereen kan maken en daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Wat je soms wel kunt gebruiken is iemand die je helpt ‘ont-dekken’. En mensen die weten wat ze kunnen, willen en wie ze zijn, kunnen meer van uit hun passie en talent bijdragen aan de doelen van de organisatie. Zij kiezen en zijn daarmee van binnenĀ  uit geinspireerd om te ondernemen en te leiden. Daar zouden meer leidinggevenden die geen leider zijn, eens een voorbeeld aan moeten nemen! Het opsporen en inzetten van het talent op de juiste plek, hen met vertrouwen de ruimte geven om tot mooie resultaten te komen. En dat begint bij henzelf! Bij persoonlijk leiderschap. En daar is moed voor nodig, kwetsbaar durven zijn en een leven lang willen leren!