Kwispelen!

Waar ga jij van kwispelen?
Weet jij waar jij van gaat kwispelen? Het woord kwispelen heb ik geleerd van managementtrainer Remco Claassen. Kwispelen doe je namelijk niet met je hoofd, maar ergens vanuit je onderbuik. En wanneer kwispel je? Als je blij bent. Net als een hond. Of iets gaat doen waar je heel veel zin in hebt. Of doet waar je heel veel plezier aan beleeft. En dat geeft je energie. En zeg nu zelf. Hoe vaak per dag kwispel je? Als je het in percentages uit drukt. Hoe veel? Let je wel eens op je energie? Heb je in de gaten wanneer en waarom je energie soms volledig wegloopt?
Ik krijg energie van coachen, training geven, groepen faciliteren voor een teambuilding, samen werken aan een gemeenschappelijk doel. Mensen inzicht geven in zichzelf, in hun talenten en drijfveren en laten stilstaan bij hoe patronen werken. En vooral, hoe je van niet helpende patronen af kunt komen.

Het is mijn uitdaging een ander te helpen tot inzicht te komen. Ik prijs me gelukkig dat ik naast een persoonlijk leiderschapstrainer en teambuilder, ook ooit als sporttrainer ben geschoold (CIOS) en zelf ex-topsporter ben. Dus ook veel weet van het fysieke lichaam, hoe dit fit te houden, zowel door te beweging als door wat je eet. En dat het in feite allemaal met ´leefstijl´ te maken heeft. Als je je doelen en wensen niet borgt in de agenda van je eigen leven, raken ze uit beeld. Als je niet weet wat wezenlijk belangrijk is en dus prioriteit heeft in je agenda, kom je er niet aan toe. Bij persoonlijk leiderschap wordt je je bewust van je persoonlijke (eigen) waarden en principes, je gedragingen al dan niet helpend en je mogelijkheden die veel ruimer zijn dan je denkt. Want je gedachten zijn je beperking van je mogelijkheden. Daarom wordt is het zo fijn als je snapt hoe je gedachten werken, wie je aap is en wie je professor en naar wie je wanneer het beste kunt luisteren. Ik word blij van het delen van mijn kennis, inzichten en ervaringen, daar ga ik van kwispelen. Dus als je denkt ik ga eens in gesprek en wil meer inzicht. Voel je welkom. Dat is waarom ik naast wat ik verder doe, ook coach en trainer ben. Met hart en nieren. Vanaf dat ik 3 was en een berenklas had tot en met de dag vandaag. Dus maak er gebruik van!

Teambuilding & Outdoor Cooking

Manage je AapTeambuilding met ´Outdoor cooking´
Outdoor cooking als afsluiting van een teambuildingsdag is een bewezen succesformule. We hebben het al een aantal keren toegepast bij een ´teambuilding tweedaagse´ en bij de start van de leergang officieren van dienst van de brandweeracademie.

Tijdens het ´outdoor cooking´ krijg je naast dat het een hele leuke groepsactiviteit is, ook inzicht in hoe de verschillende leden van een team ´zich gedragen´. Wie is initiatiefrijk, wie is informee…l leider, wie blijft in zijn comfortzone en wie verlegt juist zijn grenzen en doet iets wat hij /zij normaal nooit zou doen?

Het outdoor cooking kan als activiteit op zich worden geboekt (van 16.00 tot 21.30) of als onderdeel van een één of meerdaagse teambuilding of persoonlijk leiderschapsprogramma. Het is maar net wat het beoogd effect is.
Als het een één- of meerdaags programma betreft, wordt de theorie over persoonlijk leiderschap, en de aap en de professor, in relatie tot het functioneren binnen een team behandeld.. Afgewisseld door groepsopdrachten in de praktijk. Hierdoor wordt snel duidelijk hoe het krachtenveld in een team is en zich verhoudt tot het persoonlijk leiderschap.
Hulscher Change Management (HCM) organiseert op verzoek één- tot meerdaagse programma´s, waar een avond outdoor cooking deel van uit maakt (niet verplicht, wel aan te bevelen). HCM werkt hierbij nauw samen met ervaren docenten van de brandweeracademie die onder andere officieren van dienst opleiden en een kei zijn in observeren en bespreekbaar maken wat ze zien gebeuren in praktijk. Altijd met de relatie tot de theorie van persoonlijk leiderschap, de aap en de professor.
Wij beschikken over een arsenaal aan uitdagende spelen voor de groepsopdrachten, waarvan er een aantal zowel buiten als binnen kunnen plaatsvinden. Wij zijn daarin flexibel. Het is wel aan te bevelen te kiezen voor een locatie waar beide mogelijkheden, binnen (een vergaderruimte) en buiten, aanwezig zijn.
Outdoor cooking op zich heeft als resultaat aan tafel gaan voor een zelfgemaakt 4 gangen diner, bereid op verschillende vuren, op verschillende manieren, in de buitenlucht. Randvoorwaarde is dat er bij de locatie een vuurplaats aanwezig moet zijn. Wij weten wel een aantal locaties waar dit kan.
Heb je interesse of wil je meer weten, neem dan contact op met ons. m: 0622235500/ info@hulscher.nu