Over mij

Brigitte Hulscher is een zelfstandige consultant, coach  en leiderschapstrainer voor individuen, groepen en organisaties bij gewenste verandering. Brigitte heeft een waterpolo topsportverleden, cios opleiding, in vondstudies naast werk aangevuld met uiteenlopende opleidingen waaronder marketing, bedrijfskundig management (BA). trainersacademie, master in management van cultuurverandering en leiderschap (mcc). In combinatie met een al ruim 30 jaar durende passie voor persoonlijke groei en effectiviteit, leiderschap- en organisatieontwikkeling, is zij in staat in verbinding met mens en de situatie de gewenste verandering te helpen realiseren.

Altijd van uit de vraag. Brigitte is je partner voor het ontketenen van kracht en energie en ontdekken van je onbewust aanwezige vermogens. Je leert hoe je ondanks de drukte en afleiding toch focus kan houden op je belangrijkste doelen, na te leven waarden en behoeftes die jou gelukkig en succesvol maken. Uit ervaring weet Brigitte hoe belangrijk je fysieke, mentale en emotionele staat zijn om de energie te hebben om voorgenomen acties uit te voeren. Bewustwording van het verhaal datjij jezelf verteld, soms met allerlei ongecheckte aannames en vanzelfsprekendheden, draagt bij aan het elimineren van belemmerende patronen en innerlijke tegenstrijdigheden.

Als je wilt weten wie je bent (als inidivdu en organisatie), wat je wilt (doelen, ambities en resultaten) en wat je kunt (capaciteiten), wat jouw waarden en emotionele, fysieke en mentale behoeftes zijn, kies dan voor een speed coach date. of bezoek vrijblijvend een van de workshops. Want wie jij bent en wat je nu doet is het resultaat van de keuzes die je tot nu toe hebt gemaakt. Maak je andere keuzes, dan krijg je andere resultaten.

Een nieuwe dimensie dient zich aan……….