Verbindend Leiderschap

Verbindend Leiden door stellen van vragen

Het gaat er niet om wat je allemaal weet, het gaat er om dat je weet dat je het niet meer allemaal weet en anderen nodig hebt voor het oplossen van problemen en realiseren van complexe uitdagingen voortkomend uit deze tijd. Dat geldt zeker voor steden en voor de bedrijven die met overheden samen willen werken in deze steden. Geen enkele partij kan het meer alleen. De overheid niet. Het bedrijfsleven niet. De kennisinstellingen niet. Meer dan ooit is samenwerking aan experimenten in de triple helix noodzakelijk om met innovatieve opschaalbare en financierbare oplossingen te komen. Dat betekent ook ander leiderschap! Een mix van oud en nieuw. Transformationeel. Verbindend Verander Leiderschap. Om om te kunnen gaan met continue verandering, complexiteit, onzekerheid, snelheid, en ambiguïteit! Leiderschap door vragen te stellen…..je verbinden met anderen om de gewenste innovatieve oplossing te kunnen realiseren. 

Het is mijn missie om als Verbindend Veranderaar, Leiderschap Trainer en Action Learning Coach FLOW te creeeren in  samenwerkingsverbanden en teams die werken aan complexe uitdagingen en vraagstukken. Overheden, bedrijven, kennisinstellingen. Iedereen heeft wel een urgent complex probleem of uitdaging. Kijk alleen al naar de ontwikkeling van de smart cities. Zijn overheden er wel klaar voor? En hoe weet je of je er klaar voor bent. Smart City is natuurlijk geen doel op zich. Het is meer het resultaat van de wijze waarop complexe uitdagingen met behulp van smart technologie op innovatieve wijze worden opgelost. Innovaties komen niet vanzelf, maar ontstaan pas als personen uit uiteenlopende disciplines bij elkaar worden gebracht die van uit verschillende invalshoeken aan het oplossen van een gezamenlijk erkend probleem willen werken. Ieder van uit het eigen referentiekader, met kennis, ervaring en inzichten. Samen vragend zoeken naar de beste oplossingen zoals op ‘de action learning’ manier.

Vanzelfsprekendheden en ‘copy page’ van het verleden naar de toekomst, of van andere situaties op de eigen situatie, werkt nauwelijks meer. Iedere stad, ieder bedrijf heeft eigen ambities, bestuurlijke accenten, profiel gebruikers en vraagstukken die meer en minder urgent zijn. Het verschil zit in de mogelijkheden om samenwerkingsverbanden te creëren, ecosystemen te eealiseren en experimenten op te zetten om te komen tot innovatieve oplossingen. Het begrip voor elkaar en erkenning van elkaars verschillen is daarbij essentieel.

Essentieel dat de aanpak en strategie passen bij het DNA en de Cultuur van de stad. De onderwaterstroom van gevoeligheden en historie. Verbonden met de bovenstroom van analyses en plannen. Verbindend Veranderen is een uitdaging op zich. Van belang om de meest urgente vraagstukken aan te kunnen pakken en de iiteenlopende belanghebbenden en stakeholders te kunnen betrekken en inzetten. Dat vraagt om een andere manier van leiderschap, door veranderen van denken en doen en kijken naar jezelf, de ander en de mogelijkheden om samen de klus te klaren.

Brigitte Hulscher kan ingeschakeld worden als sparringpartner, adviseur, leiderschap trainer, action learning coach, procesregisseur en/of co-creator van een ‘verbindend veranderen’ aanpak. Met daarin verweven de principes van verbindend verander leiderschap en co creatie in teams en ad hoc opgerichte samenwerkingsverbanden.

Deel deze pagina met anderen!