Smart City & Change

‘Limits exist only in the mind’

Momenteel staan we op de drempel van een nieuw tijdperk. DoorRifkin (2014) ‘de derde industriële revolutie’ genoemd en door Rotmans ‘verandering van tijdperk’(2014).  Door de toename van de bevolking en de toegenomen welvaart staan steden voor zware opgaven in het beheer van transport, water en afvalwater, vast afval, energie, waarbij de vraag het aanbod ver te boven gaat. De druk op de stedelijke voorzieningen en infra neemt toe, gezondheid, veiligheid en kwaliteit van leven staan hoog in het vaandel, evenals de groei van betaalde banen. Steden willen de groei schoon, slim, gezond en duurzaam faciliteren en streven naar een groenere schonere nieuwe economie. De smart city ontwikkeling anticipeert hier op en heeft mogelijk de oplossingen. Smart Cities danken hun naam aan de smart technologie. De technologische oplossingen en innovaties komen uit het bedrijfsleven, maar wel in de context van de overheid die er om vraagt. Dat vraagt om samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Maar daar zit dus precies de bottleneck. Dat zijn zowel steden als bedrijven niet gewend.

Hoe kan het wel? Betekent dat dan eerst grote cultuur transformaties aan beide zijden? De cultuurverschillen tussen overheid en bedrijfsleven zijn van de buitenkant bekeken groot. Daar waar een overheid van oudsher behoudend en risicomijdend is en werkt met waarden als controleren, efficiency en beheersen, willen bedrijven investeren in innoveren en gecalculeerde risico’s nemen voor de continuïteit van hun bestaan. En een overheid gaat in princiep ‘nooit dood’.  Maar wellicht aan de ‘binnenkant’ op het niveau van de waarden, zijn er meer overeenkomsten. Dat vraagt om een andere manier van kijken naar de samenwerking aan innovaties die helpend zijn. De vraag is of U anders durft u te kijken naar de samenwerking ten gunste van de smart city ontwikkeling?

‘Anders kijken’ is geen truc, maar dient zich aan als met elkaar een proces wordt doorlopen. Van ‘uitstallen van de feiten’  tot zien van van ‘het gemeenschappelijk belang en de urgentie’ tot de weg van ‘de gezamenlijke mogelijkheden’. Van inzicht naar uitzicht. De grootste beperkingen zitten in ‘onze mind’ die nog ‘oud denkt’ in voor vanzelfsprekend aangenomen opvattingen. Het is ‘tijd voor verandering’ op vier niveaus. (“time 4 change”). Strategie, waarden, gedachten en gedragingen van zowel de leiders als de medewerkers en hoofd, hart, handen en kern.

Brigitte Hulscher kan ingeschakeld worden als sparringpartner, adviseur, coach, programmaregisseur en/of co-creator van een verander aanpak op vier niveaus op basis van een evidence based methode van het managen van een strategische verandering. Met daarin verweven de principes van waarden gedreven effectief leiderschap en samen werken.

Deel deze pagina met anderen!