Change

‘Het zijn niet de sterksten, de slimsten of de snelsten die overleven, maar zij die zich het beste weten aan te passen aan veranderde omstandigheden.’  (Darwin).

‘ Mensen kunnen en willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden’ (Remco Claassen).

De mens maakt het verschil. Het is ‘niet de tent maar de vent’, of ‘niet het gebouw maar de vrouw’ die het verschil maakt en de waarden van jouw organisatie bepaalt. Het is daarom des te verbazingwekkender dat de mens bij een organisatieverandering enigszins vergeten wordt aan te spreken.  Terwijl de mens, zowel de leiders zelf als de medewerkers, maatgevend zijn voor het effectueren van een nieuwe strategie en/of waarmaken van de gekozen strategische positie. Het zijn de heersende beleefde waarden, opvattingen en gedragingen, het denken over hoe het behoort te gaan (normen en ongeschreven regels), die deel uit maken van de niet zichtbare en meetbare kant van de organisatiecultuur. Ook wel de ‘onder water stroom’ genoemd.

Het ombuigen van deze niet zichtbare stroom vraagt om leiders die hier over in gesprek durven gaan en over voldoende emotionele intelligentie beschikken om oud denken in nieuw denken te transformeren. Met name de voor vanzelfsprekend aangenomen veronderstellingen zijn het meest hardnekkig. Leiders en cultuur zijn daarmee tegelijkertijd twee kanten van dezelfde medaille. Immers, het zijn de leiders die de cultuur die moet worden doorbroken zelf ook in stand houden. De uitspraak ‘ geen organisatietransformatie zonde persoonlijke transformatie van de leiders’ is daarom hier op van toepassing.

Veranderen de leiders niet en zijn ze niet in staat patronen te doorbreken dan verandert er weinig. De evidence based aanpak van veranderen naar een gewenste strategische positie biedt handvatten voor een weloverwogen programma. Niet over de organisatie heen, maar in verbinding met elkaar. De noodzaak van de verandering moet voor iedereen duidelijk zijn, evenals het einddoel. De route hangt af  van de interne en externe context van de organisatie, de markt waarin wordt gewerkt, de urgentie en impact van de maatschappelijke, technologische, ecologische en economische ontwikkelingen.

Brigitte Hulscher is een change consultant in hart en nieren, organisator, sparringpartner, adviseur, coach en leiderschapstrainer en waar gewenst een procesmanager om met de medewerkers en leiders van de organisatie op inspirerende wijze een aanpak te formuleren en realiseren die aansluit bij de huidige situatie en beeld geeft van de wenselijke situatie.

Van inzicht, naar uitzicht…..

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.